Actualiteiten
Pers
Wij zoeken
 Bedrijven
Particulieren
  

Actualiteiten
Colruyt Group en de Voedselbanken
breiden hun samenwerking uit
>En meer...
Milaan - Brussel
IVANA DI MARTINO nadert de finishlijn na haar looptocht tegen voedingsarmoede onder kinderen
>En meer...
23 > 27 mei 2016
>Resultaat actie  Sodexo “Stop Hunger”
>Oproep tot Vrijwilligers
voor de Nationale Voedselinzameling

Dit jaar zal deze voedselinzameling, ten gunste van de minderbedeelden van ons land, doorgaan van donderdag 13 tot woensdag 19 oktober 2016 in alle winkels van Delhaize.
Tot 15 mei 2016
Per 1kg fijne suiker die u koopt,
schenkt Tiense Suiker 100gr

aan de voedselbanken
Nieuwe voedselinzameling bij COLRUYT
> 23/03/2016 > 19/04/2016
> Resultaat eindejaarsactie Imperial Meat Products
    “kerstkaarten”
> Resultaat actie 'Centjes'
Van 07/12/2015 tot 15/01/2016
> Resultaat voedselinzameling Carrefour
Week-end van 11 en 12 december 2015
> Resultaat eindejaaractie LIDL
   november/december 2015
> Resultaat Douwe Egberts eindejaarsactie
   “Koffie voor iedereen”

   november/december 2015
> De Belgische federatie van Voedselbanken
zoekt medewerkers / medewerksters vrijwilliger
>Resultaat 25ste voedselinzameling Delhaize 2015
> 31 MEI 2015 – FED+ ACTIE
"20 km door Brussel"
2016
Colruyt Group en
de Voedselbanken
breiden hun samenwerking uit.
G ezien de positieve resultaten van een eerste test in 43 Waalse vestigingen breidt Colruyt Group zijn samenwerking met de Voedselbanken uit.
Beide partijen hebben een uniek systeem opgezet in België: een vijftiental Colruyt-winkels in België, geografisch bepaald op basis van de vraag, zullen hun onverkochte voedingswaren ter beschikking stellen van lokale verenigingen die aangesloten zijn bij de Voedselbanken. Hierdoor zou zo'n 450 ton onverkochte voedingswaren verdeeld kunnen worden. Binnen een jaar zullen beide partijen beoordelen of het aanbod goed afgestemd is op de vraag en het indien nodig bijstellen. Colruyt Group werkt samen met de Voedselbanken sinds 1997. De retailer schenkt onverkochte voedingswaren vanuit het distributiecentrum Dassenveld in Halle en organiseert jaarlijks een inzameling bij zijn klanten. De 3 inzamelsystemen zullen naast elkaar blijven bestaan.


>En meer...
2016
Een vrouw.
13 dagen.
900 kilometer.
Een uitzonderlijk doel: het bestrijden van voedselarmoede in Europa.
I vana Di Martino heeft in 10 dagen meer dan 750 kilometer gelopen als ze zaterdag de Belgische grens oversteekt met één belangrijke boodschap: “Samen kunnen we een eind maken aan voedingsarmoede onder kinderen in Europa”. Zij wordt hierin gesteund door het Italiaanse voedingsmiddelenbedrijf Barilla en de Europese Federatie van Voedselbanken.

>En meer...

2016
De actie "Stop Hunger" van Sodexo ten voordele van de minderbedeelden in Belgiê heeft 500 kg voedsel opgebracht!
H artelijk dank aan Sodexo

2016
Oproep tot Vrijwilligers voor de Nationale Voedselinzameling.
D e Belgische Federatie van Voedselbanken vzw organiseert jaarlijks in samenwerking met de groep Delhaize een nationale voedselinzameling. Dit jaar zal deze voedselinzameling, ten gunste van de minderbedeelden van ons land, doorgaan van donderdag 13 tot woensdag 19 oktober 2016 in alle winkels van Delhaize.

Wij zoeken voor deze voedselinzameling ‘Vrijwilligers’ die ons gedurende die week twee uren van hun tijd kunnen geven om waardebons uit te delen aan de binnenkomende klanten van hun supermarkt Delhaize. Vrienden en familie kunnen natuurlijk ook samen deelnemen in dezelfde winkel aan deze mooie sociale actie.


Tevens zoeken wij ‘Coördinatoren’, in september of zelfs vroeger, om ons te helpen in het samenstellen van een vrijwilligersteam (vrienden, collega’s, familie, buren, verenigingen…) in hun regio. Vorming verzekerd.

De Voedselbanken hebben u nodig !

Interesse? Meer info? Contacteer ons per Email: info@foodbanks.be

Geef ons
• uw naam
• adres
• telefoonnummer

Bij voorbaat dank voor uw hulp
2016
2016
Nieuwe voedselinzameling bij COLRUYT
ten voordele van de Voedselbanken
OP 23 MAART TOT 19 APRIL 2016
H elp de Voedselbanken en doe mee aan onze grote voedselinzameling.
Colruyt werkt het hele jaar door samen met de Voedselbanken, een organisatie die voedselverspilling bestrijdt. Tijdens de jaarlijkse voedselinzameling in onze winkels kan ook ú uw steentje bijdragen!

U kan makkelijk een bijdrage leveren.
1- Onze medewerker scant de barcode en de schenking wordt automatisch verrekend op uw kasticket. U hoeft dus zelf niets uit de rekken te nemen.

2- Colruyt neemt de logistieke organisatie op zich. Om zo efficiënt mogelijk te werken tellen we aan het einde van de actie alle geschonken producten op en bereiden we één grote levering voor. We zetten alle producten klaar op palletten in ons distributiecentrum en ‘ronden af naar boven’, zodat de Voedselbanken altijd volle palletten krijgen.
3- De 228 vrijwilligers van de verschillende Voedselbanken zorgen ervoor dat de producten verdeeld worden over 629 erkende liefdadigheidsinstellingen. Die delen ze verder uit aan mensen die het echt nodig hebben, volgens de behoeften van elk gezin. Of bereiden er maaltijden mee in sociale restaurants.

4- Meer dan 138.000 mensen worden zo door de Voedselbanken geholpen.

Permanente steun
Heel het jaar door schenkt Colruyt producten, bijvoorbeeld als de verpakking licht beschadigd is. Die producten worden dan van de winkels teruggestuurd naar ons distributiecentrum en opgehaald door de Voedselbanken.

In 15 Colruyt-winkels wordt sinds kort ook een deel rechtstreeks elke ochtend opgehaald door de regionale afdelingen van de Voedselbanken (bv. niet-verkochte verse producten waarvan de uiterste verkoopdatum over 4 dagen overschreden wordt). Daardoor komen nog meer producten nog sneller bij de mensen die ze echt nodig hebben.

748,8 ton geschonken in 2015
Permanente steun Colruyt: 490,1 ton
Inzamelactie bij klanten: 258,7 ton

Alvast bedankt voor uw hulp!

Download "IK SCHENK" waardebons
2015
Bij Imperial Meat Products
werd een eindejaarsactie
"kerstkaarten" gelanceerd
ten voordele
van de minderbedeelden
D e mogelijkheid bestond erin van te klikken op een kerstkaart via hun website of een wenskaart door de sturen via de post.

1 kaart = 1 weekpakket charcuterie.

Een totaal van 1.535 weekpakketten charcuterie werden verzameld voor de Voedselbanken.

Onze dankbetuigingen aan Imperial Meat Products voor dit gul gebaar.
2015
O ver het hele land werden zo’n 2,5 miljoen muntstukken ingezameld, goed voor 67.583 euro in totaal, ter gelegenheid van de ‘Centjes’-solidariteitsactie van BNP Paribas Fortis Foundation en de Voedselbanken. Deze editie heeft weer een golf van solidariteit op gang gebracht bij de klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro, de deelnemende lagere en middelbare scholen, de patiënten en bezoekers van een tiental ziekenhuizen en de projectontwikkelaars in de vijf microStart-kantoren. De vijf edities van de ‘Centjes’-actie zorgden samen voor ruim 425.000 euro, goed voor bijna 142.000 maaltijden.

HARTELIJK DANK aan BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION
voor de ingezamelde centjes ten bate van de Voedselbanken en ten voordele van de minderbedeelden in België.
Ook zeker aan de kinderen die u in bovenvermelde video zult ontdekken: zij hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan deze actie!
2015
Resultaat voedselinzameling Carrefour
Week-end du 11 et 12 décembre 2015
D e jaarlijkse voedselinzameling die plaatsvond op 11 en 12 december 2015 heeft 50 ton voedsel opgebracht voor een bedrag van 55.470 euro, d.w.z. meer dan 18.500 maaltijden, ten voordele van de lokale caritatieve verenigingen aangesloten bij de Voedselbanken.

In naam van de geholpen minderbedeelden, danken wij van harte:
- De directie en het personeel van Carrefour, de organisatoren
  van de voedselinzameling.
- De vrijwillige inzamelaars die de klanten van Carrefour hebben
  gesensibiliseerd om aan de actie deel te nemen.
- De talrijke schenkers voor hun vrijgevigheid en hun solidariteit
  met de minderbedeelden.
2016
EINDEJAARSACTIE LIDL
E en bedrag van 50.000 euro, d.w.z. meer dan 16.600 maaltijden, werden geschonken aan de Federatie ten voordele van de minderbedeelden.

Met dank aan LIDL voor dit gul gebaar.
2016

Van harte bedankt aan Douwe Egberts voor deze ontzagwekkende actie ten voordele van de minderbedeelden in België.
2015
Van 15 oktober tot 21 oktober 2015
25ste inzameling bij Delhaize België ten voordele van de Voedselbanken
M eer dan 300.000 mensen in België kunnen zich geen geschikte en voedzame maaltijd veroorloven.
De Voedselbanken strijden al 30 jaar tegen honger door ieder jaar tonnen voedsel te schenken aan caritatieve verenigingen (in 2014: 13.072 ton).
Al 25 jaar lang organiseert Delhaize jaarlijks een grote voedselinzameling in alle winkels van het land om de Voedselbanken te helpen een constante voedselvoorraad op te bouwen.


Dit jaar organiseerde de Groep Delhaize Belgium zijn jaarlijkse voedselinzameling van 15 tot 21 oktober 2015 ten voordele van de minderbedeelden die door de Voedselbanken worden geholpen.
Dit jaar heeft deze actie een bedrag van 799.291 € kunnen inzamelen, om aan de Voedselbanken de gelegenheid te geven eetwaren te verdelen aan de minderbedeelden (melk, soepen, visconserven, vlees en groenten, enz...), goed voor meer dan 266.000 maaltijden.

In naam van de minderbedeelden die door de Voedselbanken geholpen worden, danken wij van harte:
-De directie en het personeel van Delhaize, de organisatoren van de voedselinzameling.
-De duizenden vrijwillige inzamelaars alsook de service clubs die de klanten van Delhaize hebben gesensibiliseerd om aan de actie deel te nemen.
-De tienduizenden schenkers voor hun vrijgevigheid en hun solidariteit met de minderbedeelden.

2015
31 MEI 2015 – FED+ ACTIE "20 km door Brussel"
D e dienst FED+ valt onder de bevoegdheid van de Minister van Ambtenarenzaken. In het organigram vind je FED+ terug bij de FOD Personeel & Organisatie

Ter gelegenheid van de 20 km van Brussel die plaatsvonden op zondag 31 mei jl., heeft FED+ een team van min of meer 400 hardlopers , gekend onder de naam van “.be Team”, bijeengebracht.

De deelname van elke hardloper heeft aan FED+ toegelaten ons goed doel te ondersteunen.

Een bedrag van 4.025 euro werd aan de Federatie geschonken ten voordele van de minderbedeelden.

Onze dankbetuigingen aan FED+ voor hun gul gebaar.
2013
D e Voedselbanken starten vandaag een campagne tegen voedselverspilling, met de bedoeling de voedingsindustrie bewust te maken dat er belangrijke hoeveelheden voedsel weggeworpen en vernietigd worden door de voedingsindustrie, alhoewel er een gratis, ethisch verantwoorde oplossing bestaat voor dit probleem, gebaseerd op sociale solidariteit.

De campagne, gestart door de Voedselbanken onder het logo 'No Food To Waste' heeft als objectief een maximum van de overschotten van de voedingsindustrie in te zamelen, om deze nadien gratis te verdelen aan hen die het nodig hebben.


>Lees meer...
Bekijk de film over de Voedselbanken