MAAK EEN LEGAAT

 

Wenst u onze minderbedeelden verder te helpen, ook na uw overlijden ?

 

Door de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) in uw TESTAMENT op te nemen bestendigt u onze strijd tegen honger en voedselverspilling.  Het aantal minderbedeelden, thans ongeveer 180.000, zal vlug de 200.000 overtreffen.

 

Uw TESTAMENT kan opgesteld worden met de hulp van een notaris, maar ook door uzelf (eigenhandig testament).  In het Brusselse Gewest is de formule van duo-legaten nog steeds van toepassing. Uw erfgenamen zullen er baat bij hebben daar de Belgische Federatie van Voedselbanen hun erfenisrechten zal betalen.

 

Vraag onze kosteloze brochure aan bij Freddy Bevernage 0478/38.44.95 die u zal kunnen helpen in uw demarches, in alle discretie en zonder enige verplichting.