Ons team

Voornaam Naam
Voorzitter Piet Vanthemsche Piet Vanthemsche
Gedelegeerd bestuurder Jozef Mottar Jozef Mottar
Vicevoorzitter (Brussel-Brabant) Luc Rogge Luc Rogge
Vice Voorzitter (Vlaanderen) Ignace Bosteels Ignace Bosteels
Vicevoorzitter (Wallonië) Bruno Neve Bruno Neve
Coördinator Etienne Rubens Etienne Rubens
BEVOORRADING Gaëtane Janssens Gaëtane Janssens
Statistieken Etienne Rubens Etienne Rubens
Schenkingen goederen Peter Coppens Peter Coppens
Schenkingen goederen
Voedselinzameling Colruyt Etienne Rubens Etienne Rubens
Voedselinzameling Delhaize Etienne Rubens Etienne Rubens
Beheer retourverpakkingen Jean Van Wiele Jean Van Wiele
Kwaliteitscontrole Lieve Busschots Lieve Busschots
Aankoop William de Witte William de Witte
FEAD (Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen) Jozef Mottar Jozef Mottar
Beheer Informatica Philippe Van Eerdewegh Philippe Van Eerdewegh
Beheer informatica Roland Vandermeersch Roland Vandermeersch
COMMUNICATIE Jacqueline Vanhussel Jacqueline Vanhussel
Communicatie Peter Van Bossuyt Peter Van Bossuyt
Communicatie Pierre Devillers Pierre Devillers
SECRETARIAAT Henry Buyens Henry Buyens
Verzekeringen Alain Claesens Alain Claesens
Vertalingen Alfons De Vadder Alfons De Vadder
FINANCIEN Marc Mertens Marc Mertens
Financïen Jean Van Wiele Jean Van Wiele
Legaten beheer Freddy Bevernage Freddy Bevernage
Voornaam Naam
Ignace Bosteels Ignace Bosteels
Alain Bulon Alain Bulon
Henry Buyens Henry Buyens
Paul Demedts Paul Demedts
Luc Goosssens Luc Goosssens
Gaëtane Janssens Gaëtane Janssens
Fons Jespers Fons Jespers
Nicolas Leonard Nicolas Leonard
Marc Mertens Marc Mertens
Jozef Mottar Jozef Mottar
Bruno Neve Bruno Neve
Bruno Neve Bruno Neve
Luc Rogge Luc Rogge
Jean-Marie Standaert Jean-Marie Standaert
Piet Vanthemsche Piet Vanthemsche