Particulier?

U kunt de Voedselbanken op verschillende manieren steunen:

Word vrijwilliger

Kom het team van de Voedselbanken als permanent vrijwilliger versterken en stel uw competenties ter beschikking.

Neem tijdelijk deel aan de jaarlijkse voedselinzamelingen die in supermarkten ten voordele van de Voedselbanken georganiseerd worden.

Schenk een financiële bijdrage

U kunt een permanente of punctuele financiële bijdrage schenken; voor elke gift van 40 euro of meer, gestort in eenzelfde jaar, wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Schenk een legaat

Laat door een notaris een legaat opstellen. Een “duo-legaat” laat u toe de Voedselbanken te helpen en tevens de zeer grote successierechten te vermijden, wanneer het legaat bestemd is voor verre verwanten of voor een derde.

Wees klaar om deel te nemen

Neem deel aan de jaarlijkse voedselinzamelingen. U kunt ook onze projecten financieel of met materiële hulp steunen.

Spreek over ons

U kunt de Belgische Federatie van Voedselbanken beter bekendmaken bij vrienden en kennissen door de promotionele documenten te downloaden op de pagina "Pers & documentatie".