De voedingsindustrie

 

Dank zij deze bedrijven onder andere konden de schenkingen afkomstig van de voedingsindustrie op peil gehouden worden, en dit spijts de door hen genomen maatregelen op het vlak van besparingen en productiviteit.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die "non food" producten schenken aan de Voedselbanken zoals luiers voor baby's, voor verzorging, onderhoud, hygiëneproducten enz.

 

De voedingsdistributie

Hierna de lijst van de belangrijkste distributieketens die hetzij rechtstreeks, hetzij via de caritatieve verenigingen met ons samengewerkt hebben:

 

De tertiaire sector

In he kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben de onderstaande bedrijven de Voedselbanken ondersteund door het organiseren van fondsenwerving acties.