Ook voor u?

Om haar personeelsbestand te versterken, zoekt de Belgische Federatie van Voedselbanken vrijwillige medewerkers/medewerksters voor de functie(s) hieronder:

Context:

Als Belgische Federatie van Voedselbanken ondersteunen wij de 9 aangesloten Voedselbanken op tal van terreinen: fundraising, samenwerking, vertegenwoordiging en beleid, bevoorrading … De federatie beheert ook diverse fundraisingsacties naar het grote publiek om de werkingskosten van de federatie en de Voedselbanken te dekken. Wij organiseren ook regelmatig bestuursvergaderingen en andere sectorvergaderingen.

Je taken:

-          je biedt algemene administratieve ondersteuning aan de directie en de collega-medewerkers.


Je taken kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld:

-          praktisch voorbereiden van vergaderingen (uitnodiging, inschrijvingen, catering …);

-          verslagen maken;

-          opvolging van mailings i.k.v. fundraising;

-          bedankingen en fiscale attesten aan schenkers bezorgen;

-          updaten van informatie (contactenlijsten, informatie bij de Voedselbanken opvragen …);

-          het archief en het economaat beheren;

-          …

Het ideale profiel:  Wij zoeken iemand die:

-          tweetalig (N/F) is;

-          goede schriftelijke vaardigheden heeft;

-          nauwkeurig en hulpvaardig is;

-          (mee) zoekt hoe onze werkwijzen (nog) verbeterd kunnen worden;

-          minstens 2 halve (of hele) dagen per week beschikbaar;

-          kennis van Word, Excel en Powerpoint heeft;

-          Bereikbaar is (op gsm of PC).

Je krijgt:

-          fijne collega’s die samenwerken aan een wereld zonder voedselonzekerheid en verspilling;

-          je betekent iets belangrijks voor de maatschappij en vooral voor mensen in armoede;

-          je ontwikkelt jezelf qua specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Mogelijkheid tot bijscholing;

-          je krijgt een PC of laptop;

-          zowel thuiswerk als in ons goed bereikbaar kantoor is mogelijk.

 

Heb je interesse of wil je meer info? Geef ons een seintje via info@foodbanks.be of 02/ 559 11 10.

Context:

De Belgische Federatie van Voedselbanken speelt een belangrijke rol in de bevoorrading van de 9 Voedselbanken met voeding en voedseloverschotten geschonken door talrijke (grote) voedingsbedrijven, retailers en groente- en fruitveilingen. Hierbij hoort o.a. ook een (sterk groeiend) aandeel gekoelde/verse voeding zoals fruit en groenten, zuivelproducten, bereide maaltijden enz. Zo kunnen we de minderbedeelden nog beter de toegang verzekeren tot voldoende gevarieerde en gezonde voeding.  

Je taken:

-          analyseren en aanvaarden van schenkingen van verse voeding van voedingsbedrijven in overleg met de voedselbanken;

-          opmaken van de planning van de verdeling van de beschikbare verse voeding aan de Voedselbanken i.f.v. hun vraag, die je op weekbasis opvraagt;

-          beheren van een externe (koel)transportfirma die voor ons werken in kader van deze voedselinzameling en -distributie;

-          partnerschappen afsluiten en beheren met enkele regelmatige schenkers.

Het ideale profiel: Wij zoeken iemand die:

-          tweetalig (N/F) is;

-          gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar is;

-          gestructureerd, nauwkeurig en communicatief is;

-          goede kennis van Word en Excel  heeft;

-          kennis van de logistiek van (verse) voeding is een pluspunt;

-          kennis van de regelgeving voedselveiligheid en -hygiëne is een pluspunt;

-          bereikbaar is (op gsm of PC).

Je krijgt:

-          fijne collega’s die samenwerken aan een wereld zonder voedselonzekerheid en verspilling. Je bent deel van het team    Bevoorrading’ samen met een 3-tal collega’s;

-          je betekent iets belangrijks voor de maatschappij en vooral voor mensen in armoede;

-          je ontwikkelt jezelf qua specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Mogelijkheid tot bijscholing;

-          PC of laptop;

-          zowel thuiswerk als in ons goed bereikbaar kantoor is mogelijk.

 

Heb je interesse of wil je meer info? Geef ons een seintje via info@foodbanks.be of 02/ 559 11 10.

Context:

De Belgische Federatie van Voedselbanken heeft actuele en accurate sectorcijfers nodig om de 9 aangesloten Voedselbanken te vertegenwoordigen. De 9 voedselbanken kunnen onderling ook veel van elkaar leren door elkaars prestaties te kennen en vergelijken. Daarom verzamelt en rapporteert de federatie maandelijks gegevens van de Voedselbanken over de ingezamelde en verdeelde voeding en het aantal geholpen organisaties en eindbegunstigden.

Je taken:

-          je ontvangt maandelijks de basisgegevens van de 9 voedselbanken en kijkt deze kritisch na. Daarmee ga je aan de slag om met behulp van onze rapportagetool dit te verwerken in een statistisch rapport;

-          je analyseert de voedselinzameling via de Voedselbanken en via de federatie. Bv. op vlak van herkomst, aard en type van de producten (% groenten en fruit, houdbare versus vers …);

-          je koppelt de sectorresultaten terug aan de Voedselbanken en aan het bestuur van de federatie. Je rapporteert jaarlijks onze resultaten ook aan onze Europese federatie van Voedselbanken;

-          je stimuleert onderlinge uitwisseling  (‘benchlearning’) tussen de Voedselbanken op basis van de sectorresultaten en benchmarking;

-          samen met enkele collega’s onderzoek je projectmatig hoe de huidige rapportagetool kan verbeterd en gemoderniseerd worden.

Het ideale profiel: Wij zoeken iemand die:

-          tweetalig (N/F) is:

-          nauwkeurig en hulpvaardig is:

-          (mee)zoekt hoe onze werkwijzen(nog) verbeterd kunnen worden;

-          minstens 2 halve (of hele) dagen per week beschikbaar is;

-          goede kennis van Excel. Basiskennis van Word en Powerpoint;

-          kennis van statistische of business intelligence software is een pluspunt;

-          bereikbaar is (op gsm of PC).

Je krijgt:

-          fijne collega’s die samenwerken aan een wereld zonder voedselonzekerheid en verspilling. Je bent deel van het team Bevoorrading & rapportage. Je hebt contacten met collega’s op de federatie en bij onze 9 aangesloten voedselbanken. Je werkt ook projectmatig samen met federaties van Voedselbanken van andere Europese landen;

-          je betekent iets belangrijks voor de maatschappij en vooral voor mensen in armoede;

-          je ontwikkelt jezelf qua specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Mogelijkheid tot bijscholing;

-          je krijgt een PC of laptop;

-          zowel thuiswerk als in ons goed bereikbaar kantoor is mogelijk.


Heb je interesse of wil je meer info? Geef ons een seintje via info@foodbanks.be of 02/ 559 11 10.

 

Context:

De Belgische Federatie van Voedselbanken heeft een informaticasysteem (FOOD IT genaamd) voor het administratief en logistiek beheer van onze 9 regionale voedselbanken en de aangesloten lokale voedselhulporganisaties verspreid over heel België. Food IT is in JAVA geprogrammeerd.

Je maakt deel uit van het Food IT-team dat het programma Food IT beheert en de gebruikers bij de Voedselbanken ondersteunt met opleiding en 1e en 2e lijnsupport.

Je taken:

-          je leert ons Food IT systeem kennen;

-          je helpt bij het programmeren in Java en het testen van functionele verbeteringen;

-          je helpt bij het documenteren ervan;

-          je werkt hierbij nauw samen met externe ontwikkelaars.

Het ideale profiel: Wij zoeken iemand die:

-          goede ervaring in de ontwikkelingsomgeving JAVA heeft;

-          kennis van de Microsoft Windows omgeving heeft;

-          hulpvaardig is en probleemoplossend denkt;

-          schriftelijke vaardigheden heeft;

-          gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar is;

-          bereikbaar is (op gsm of PC).

Je krijgt:

-          fijne collega’s die samenwerken aan een wereld zonder voedselonzekerheid en verspilling. Je bent deel van het IT-team;

-          je betekent iets belangrijks voor de maatschappij en vooral voor mensen in armoede;

-          je ontwikkelt jezelf qua specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Je krijgt een basisvorming in Food IT. Tevens kans op bijscholing;

-          je krijgt een PC of laptop en noodzakelijke programma’s;

-          zowel thuiswerk als in ons goed bereikbaar kantoor is mogelijk.


Heb je interesse of wil je meer info? Geef ons een seintje via info@foodbanks.be of 02/ 559 11 10.

Context:

De Belgische Federatie van Voedselbanken heeft een informaticasysteem (FOOD IT genaamd) voor het administratief en logistiek beheer van onze 9 regionale Voedselbanken en de aangesloten lokale voedselhulporganisaties verspreid over heel België.

Je taken:

-          je maakt deel uit van het ICT-team dat actief is op 2 terreinen:

-          enerzijds ondersteunt het de collega’s van de federatie zodat zij uitgerust zijn/blijven met een efficiënt en modern informaticasysteem (hard- en software, o.a. Microsoft 365 …);

-          anderzijds ondersteunt het de gebruikers van FOOD IT bij de Voedselbanken met opleiding, 1e lijnsupport en door verbeteringen te laten ontwikkelen, testen en documenteren.

Het ideale profiel: Wij zoeken iemand die:

-          ervaring heeft met IT-programma’s;

-          goede kennis van de Microsoft Windows omgeving heeft;

-          tweetalig (N/F) is;

-          teamplayer is;

-          hulpvaardig en communicatief is en probleemoplossend denkt;

-          schriftelijke vaardigheden heeft;

-          gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar is;

-          ervaring in het geven van opleidingen is een pluspunt;

-          kennis van de logistieke sector en/of ERP is een pluspunt;

-          bereikbaar is (op gsm of PC).

Je krijgt:

-          fijne collega’s die samenwerken aan een wereld zonder voedselonzekerheid en verspilling. Je bent deel van het ICT-team;

-          je betekent iets belangrijks voor de maatschappij en vooral voor mensen in armoede;

-          je ontwikkelt jezelf qua specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. U krijgt een basisvorming;

-          je krijgt een PC of laptop en noodzakelijke programma’s;

-          zowel thuiswerk als in ons goed bereikbaar kantoor is mogelijk.

 

Heb je interesse of wil je meer info? Geef ons een seintje via info@foodbanks.be of 02/ 559 11 10.

 

 

Context:

Meerdere winkelketens (Delhaize, Colruyt, …) zijn solidair met de Voedselbanken om de medemensen in nood ook toegang te geven tot kwalitatieve en gevarieerde voeding. Daarom organiseren zij in samenwerking met de Voedselbanken één of meerdere keren per jaar een campagneweek om hun klanten te stimuleren een maaltijd te schenken aan de Voedselbanken. De Voedselbanken en bevriende organisaties in het hele land ondersteunen deze campagneweek door massaal met enthousiaste als vrijwilligers aan de ingang flyers uit te delen aan de klanten.

Je taken:

-          het aanspreekpunt zijn voor deze winkelketens binnen onze federatie;

-          deze campagneweek mee voorbereiden:

o   projectmatig ondersteunen van het centraal bestuur van de winkelketens (vergaderingen meevolgen, feedback op communicatieplan en -ontwerpen ….);

o   vinden en coachen van de provinciale coördinatoren (bij Voedselbanken) en vrijwilligers bij bevriende organisaties (serviceclubs enz.);

o   aanreiken van (reeds bestaande) tools voor werving en opvolging van vrijwilligers;

o   promotie van de campagneweek i.s.m.  samenwerking met uw collega’s van de communicatiedienst en externe partners;

o   communicatiemateriaal bestellen (roll-up banners, flyers …) en de verspreiding ervan coördineren.

-          evalueren en bijsturen van de campagneweek (tijdens en nadien);

-          intern en extern communiceren van de resultaten i.s.m. uw communicatie-collega’s.

Het ideale profiel Wij zoeken iemand die:

-          ervaring heeft met projectmatig werken;

-          tweetalig (N/F) is;

-          netwerker en teamplayer is;

-          creatief en kritisch ingesteld is;

-          kennis van Word/Excel/Powerpoint heeft;

-          kennis van de retail / distributiesector is een pluspunt;

-          bereikbaar is (op gsm of PC);

-          zich wil verplaatsen tijdens/vóór de actieweek.

Je krijgt:

-          fijne collega’s die samenwerken aan een wereld zonder voedselonzekerheid en verspilling;

-          je betekent iets belangrijks voor de maatschappij en vooral voor mensen in armoede;

-          je kan je tijdsinzet flexibel inplannen doorheen het jaar. Enkel de periode vòòr en tijdens de campagne zijn druk, de rest van het jaar is het rustig(er);

-          je ontwikkelt jezelf qua specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Mogelijkheid tot bijscholing;

-          PC of laptop;

-          zowel thuiswerk als in ons goed bereikbaar kantoor is mogelijk.

 

Heb je interesse of wil je meer info? Geef ons een seintje via info@foodbanks.be of 02/ 559 11 10.

Je opdracht als vrijwilliger  Je bestuurt een kleine vrachtwagen voor 7 paletten, met koeling en laadklep Je bent bereid om onze ploeg vrijwilligers twee à drie dagen in de week van 7u tot 15u te versterken. 

Je profiel  Je bent sociaal geëngageerd en bereid twee à drie dagen van je vrije tijd ter beschikking te stellen van een steeds groeiende groep mensen in nood. Je beschikt over een vrachtwagenrijbewijs C gezien de vrachtwagen meer dan 3,5 ton weegt.

Ons aanbod  Wij verwelkomen je van harte binnen onze ploeg van 34 enthousiaste vrijwilligers en medewerkers met een sociaal contract. Je beleeft een aangename werksfeer in onze vestiging in Vilvoordesteenweg 148, B-1120 Neder-Over-Heembeek, je uitvalsbasis. Wij zorgen voor een goed onderhouden vrachtwagen.

Voor meer info  Voel je je aangesproken en zou je graag deel uitmaken van onze warme groep vrijwilligers of wens je nog wat meer info neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter Luc Rogge - 0476 79 52 58  - rogge.luc@foodbank-brabant.be of met de afgevaardigde bestuurder Pierre Labouverie – 0471 66 57 07 – labouverie.peirre@foodbank-brabant.be

Wil je het kernteam van de Belgische Federatie van Voedselbanken helpen, ben je tweetalig en zet je graag de puntjes op de i? Dan ben jij misschien wel de collega die we zoeken! 

Mogelijke taken:

  • opvolgen en delen van persberichten die verschijnen;
  • ondersteuning van de communicatie op sociale media en op onze website;
  • contacten met nieuwe en bestaande partners, steun bij de opstart van nieuwe samenwerkingsinitiatieven;
  • administratieve ondersteuning.

We zoeken iemand die:

  • tweetalig is (N/F);

  • handig is met Microsoft Office - Internet - Facebook;

  • bereikbaar is (gsm, pc).

Je krijgt:

-          fijne collega’s die samenwerken aan een wereld zonder voedselonzekerheid en verspilling. Je bent deel van het Communicatie-team;

-          je betekent iets belangrijks voor de maatschappij en vooral voor mensen in armoede;

-          je krijgt een PC of laptop en noodzakelijke programma’s;

-          zowel thuiswerk als in ons goed bereikbaar kantoor is mogelijk.


Heb je interesse of wil je meer info? Geef ons een seintje via info@foodbanks.be of 02/ 559 11 10.

 

Interesse?
Contacteer ons:
info@foodbanks.be
02.559.11.10

Word vrijwilliger

Word vrijwilliger door een persoonlijke know-how ten dienste te stellen van de Voedselbanken.

Vul onderstaand formulier in.
Wij zullen uw kandidatuur spoedig beantwoorden.

* Verplichte velden (deze inlichtingen zijn absoluut noodzakelijk)

Er is momenteel geen voedselinzameling.

 

* Verplichte velden (deze inlichtingen zijn absoluut noodzakelijk)