Onze geschiedenis

Het concept van de Voedselbanken werd in 1967, in de USA, uitgedacht door John Van Hengel. In dat jaar ontmoet hij een weduwe, moeder van tien kinderen, die voedselresten zoekt in de vuilnisbakken van een kruidenierswinkel. Hij helpt haar bij het zoeken en vindt verschillende producten die nog perfect eetbaar zijn. 

John Van Hengel start dan met een strijd tegen honger en voedselverspilling en overtuigt de kruideniers om hun overschotten af te staan, in plaats van ze weg te gooien. Zo ontstond de eerste Voedselbank. Later wordt het concept toegepast in Canada, in Europa en eind 1985 ook in België.

Vandaag telt België negen Voedselbanken, overkoepeld door de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB), die op haar beurt lid is van de Europese Federatie van Voedselbanken (EFVB) die 29 landen vertegenwoordigt. De EFVB staat voortdurend in contact met het “Global Foodbanking Network” (GFN) in de USA. Voor meer info. https://www.eurofoodbank.org/ 

 

Het handvest

Werking

Voor de Voedselbanken is het nastreven van winst geen doelstelling . Hun activiteiten zijn gebaseerd op hun wil om actieve en verantwoordelijke solidariteit te bevorderen.
Ze zetten zich in om te getuigen over voedselonzekerheid en voedselverspilling en het grote publiek hieromtrent bewust te maken via hun afhankelijkheid van:

 • financiële giften of schenkingen van materiaal of uitrusting,
 • subsidiëring van activiteiten of investeringsuitgaven door derden,
 • bijdragen van liefdadigheidsinstellingen aan de werkingskosten.

Bestaan

De Voedselbanken bestaan bij de gratie van vrijwilligers en liefdadigheidsinstellingen met verschillende spirituele en humanistische inspiratiebronnen. De Voedselbanken zorgen
ervoor dat zij met hun vrijwilligers, betaalde medewerkers en netwerken, elke vorm van discriminatie voorkomen ten aanzien van de begunstigden.

Food bank

Bevoorrading

De belangrijkste doelstelling van de Voedselbanken is het voorkomen van voedselonzekerheid en voedselverspilling.
De bevoorrading gebeurt onder strenge naleving van de hygiënevoorschriften en de voedselveiligheid. De ingezamelde voedseloverschotten zijn afkomstig van de volgende sectoren:

 • Landbouw
 • Agro-voedingsindustrie en distributietie
 • Horeca

Hoewel het gerecupereerde voedsel misschien niet langer te koop is, moet het nog altijd veilig zijn voor consumptie in alle schakels van de toeleveringsketen. Naast voedseloverschotten kunnen Voedselbanken ook voedsel krijgen van:

 • speciale acties, zoals inzamelingen in supermarkten, scholen, enz.
 • internationale, europese en/of nationale voedselhulpprogramma’s.

De voedselleveringen moeten in principe GRATIS zijn voor de voedselbank.

Distributie

De Voedselbanken zijn organisaties zonder winstoogmerk en hun operationeel model kan verschillen van land tot land. Ze staan ten dienste van onafhankelijke liefdadigheidsinstellingen die voedselonzekerheid bestrijden, of ze incorporeren deze liefdadigheidsinstellingen binnen hun eigen organisatie.
De Voedselbanken verdelen het voedsel rechtstreeks aan de begunstigden en/of via hun netwerk van aangesloten verenigingen die strijden tegen voedselonzekerheid en voedselverspilling.
Voedselbankenvormen als zodanig een brug tussen voedseloverschotten en het ondersteunen van behoeftige mensen.
Als de Voedselbanken voedsel leveren aan een netwerk van onafhankelijke liefdadigheidsinstellingen, dan wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De Voedselbanken
zijn niet noodzakelijk in staat om aan de totale behoefte van de liefdadigheidsinstellingen te voldoenwat betreft voedselvoorziening.
Voedselhulp wordt door liefdadigheidsinstellingen beschikbaar gesteld aan mensen in nood, bijvoorbeeld in de vorm van:

 • maaltijden in "sociale restaurants",
 • maaltijden in "gaarkeukens" van bepaalde distributiecentra,
 • voedselpakketten.
 

 

 

Onze opdracht

Het essentiële doel van de Voedselbanken bestaat erin voedselhulp te verstrekken aan minderbedeelden en tegelijkertijd strijd te voeren tegen voedselonzekerheid en voedselverspilling.

In België zijn er duizenden personen die honger lijden, terwijl er anderzijds dagelijks tonnen nog verbruikbare levensmiddelen in de vuilnisbak terechtkomen.

Om verspilling te voorkomen, recupereren de Voedselbanken een deel van deze voedseloverschotten om ze ter beschikking te stellen van de minstbedeelden onder ons.

Onze waarden

Geen voedselverspilling

Regelmatig worden een hele reeks producten weggegooid of vernield, hoewel ze nog perfect verbruikbaar zijn. Onze taak bestaat erin de voedingsbedrijven te overtuigen om deze producten af te staan en zo honger en voedselverspilling te bestrijden.

 

Kosteloosheid

De personen die wij helpen, beschikken meestal over beperkte financiële middelen; Daarom delen wij alle ingezamelde producten gratis uit.

 

Billijkheid

Wij menen dat iedereen recht heeft op gezonde voeding. Daarom verdelen wij alle door ons ingezamelde producten op billijke wijze en zonder enige discriminatie.

Histoire

 

Cijfers over de negen Voedselbanken - 2021

 • 344 onbezoldigde vrijwilligers + 33 sociale contractuelen
 • 22.229 ton ingezamelde levensmiddelen
 • 654 aangesloten caritatieve verenigingen
 • 177.238 geholpen minderbedeelden
 • 44.458.000 uitgedeelde maaltijden
 • 0,288 euro/kg werkingskosten.
Carte

 

Bevoorradingsbronnen in België – 2021