Sammy Mahdi, staatsecretaris bevoegd voor de Nationale Loterij, bracht vandaag een bezoek aan de Voedselbank Brussel-Brabant. "Nu zoveel mensen extra komen aankloppen bij de Voedselbanken vind ik het noodzakelijk dat we bekijken waar de middelen van de Nationale Loterij een extra hulp kunnen betekenen. Veel organisaties kunnen al lang niet op een normale manier aan fondsenwerving doen maar hebben een maatschappelijke rol die niet te onderschatten is", aldus Mahdi. Twee keer per jaar organiseren de Voedselbanken inzamelacties bij de warenhuizen Colruyt en Delhaize. In normale omstandigheden vragen vrijwilligers de klanten of ze interesse hebben om te doneren. Momenteel is dat met COVID uitgesloten om de meer dan 300 vrijwilligers daarvoor in te zetten. Ook de volgende actie die loopt van 16 tot 29 juni zal nog zonder vrijwilligers doorgaan. Daardoor leveren de acties maar 50% op dan wat er normaal wordt opgehaald. Het aantal mensen dat beroep doet op voedselhulp via de Voedselbanken is in 2020 bovendien sterk gestegen, met gemiddeld 6% tot ongeveer 175.500 personen per maand, en houdt aan tijdens de eerste vijf maanden van 2021. Tijdens de zomermaanden vorig jaar was er zelfs een piek van 195.000 mensen die aanklopten bij de Voedselbanken. "De vraag naar voedsel overtreft het aanbod. De minderopbrengst van onze inzamelacties ligt ongeveer op 500.000 euro. Extra middelen zijn dus meer dan welkom om iedereen te kunnen blijven helpen", aldus Jozef Mottar, afgevaardigd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. (Belga)