De voedingsindustrie

 

Dank zij deze bedrijven konden de schenkingen afkomstig van de voedingsindustrie op peil gehouden worden, en dit spijts de door hen genomen maatregelen op het vlak van besparingen en productiviteit.

Anderzijds zijn er ook bedrijven die ons non food producten geschonken hebben,hoewel dit strikt genomen niet beantwoordt aan de roeping van de Voedselbanken.

 

De voedingsdistributie

Hierna de lijst van de belangrijkste distributieketens die hetzij rechtstreeks, hetzij via de caritatieve verenigingen met ons samengewerkt hebben:

 

De tertiaire sector

In he kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben de onderstaande bedrijven de Voedselbanken ondersteund met verschillende acties.